Çevresel Testler

Çevresel Testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çevresel testler uygulanırken test ortamında tek ya da birden fazla çevre koşulu aynı anda gerçeğe uygun olarak simüle edilir. Test ortamı, sıcaklık, yükseklik, nem, ısıl döngü, güneş ısısı ve atmosferik aşınma gibi koşulları tolere etmektedir ve sürekli olarak bağımsız bilgisayar destekli veri kontrol ve toplama sistemiyle takip edilir.